Dance Sport

Join

Please log in to join this organisation.

Welcome to Aberystwyth University DanceSport, the place to be for Ballroom & Latin dance at Aber!

We are DanceSport, a student taught Ballroom and Latin dance club. We have 4 sessions a week, up to 4 competitions a year (including at Blackpool, the home of ballroom dance) and a number of dance events and professionally taught workshops in between! We pride ourselves on our friendly, relaxed atmosphere and strong sense of family. All levels of experience are welcome and encouraged! Whether you are wanting to try something new or to build on your existing dance skills, we would love to have you join us.
 

SESSIONS TIMETABLE

Tue       Sports Centre Dance Room          16:00 - 17:00
Wed      Student's Union Main Room         18:00 - 20:00
Thur     Sports Centre Dance Room          16:00 - 17:00
Fri         Arts Centre Studios 3 & 4             19:30 - 21:30

Join our Facebook group (https://www.facebook.com/groups/AberDanceSport/) for more information / updates on sessions and socials!


WHAT WE HAVE PLANNED

Oct      
Feathersteps (Social Dance)
            Halloween Session and Social
Nov     Bonfire Night Social
            Feathersteps (Social Dance)
            Arts Festival
            Professional Dance Workshop
            Warwick Competition
Dec     Manchester Winter Competition
            Feathersteps (Social Dance)
            Christmas Session and Social
            Christmas Meal
Jan      Panto Social
Feb      Blackpool Competition (weekend trip)
Mar     Varsity (Aber vs. Bangor)
Apr      Manchester Spring Competition
            End of Year Meal
Jun     Dance Tour to Spain


FAQS

Q: Do I need a partner?

No partner is required as you will have the opportunity to dance with everyone.

Q: I have never danced before; can I still join?
Of course, many of our members had no previous experience and can now whizz around the dance floor.

Q: What should I wear for dance sessions?
Wear comfortable clothes that allow you to move freely. Dance shoes are not required at the beginning. so just wear socks.


Ni yw DanceSport, clwb dawnsio Ballrooom a Lladin a addysgir gan fyfyrwyr. Mae 3 sesiwn yr wythnos, hyd at 4 cystadleuaeth y flwyddyn (gan gynnwys Blackpool, cartref dawnsio Neuadd) a nifer o ddigwddiadau dawns a gweithdai a addysgir yn broffesiynol rhyngddynt! Rydym yn ymfalchïo yn ein cyeillgar, hamddenol awyrgylch ac ymdeimlad cryf o daulu Mae croeso ac anogaeth i bob lefel o brofiad! P’un a ydych chi am roi cynnig ar rywbeth Newydd neu adeiladu are ich sgiliau dawns presennol, byddem wrth ein bodd pe baech chi’n ymuno â ni.
 

SESIYNAU AMSERLEN

Dydd Mawrth       Canolfan Chwaraeon Ystafell Ddawns            16:00 - 17:00
Dydd Mercher      Undeb Myfyrwyr Prif Ystafell                           18:00 - 20:00
Dydd Lau              Canolfan Chwaraeon Ystafell Ddawns            16:00 - 17:00
Dydd Gwener       Canolfan Y Celfyddydau Stiwdios 3 & 4         19:30 - 21:30

Ymunwch â'n grwp Facebook (https://www.facebook.com/groups/AberDanceSport/) i gael mwy o wybodaeth / diweddariadau ar sesiynau a cymdeithasol!

 

BETH RYDYM WEDI CYNLLUNIO

Hydref          Camau plu (dawns Gymdeithasol)
                      Sesiwn Calan Gaeaf a Chymdeithasol
Tachwedd    Noson Tân Gwyllt
                      Camau plu (Dawns Gymdeithasol)
                      Gwyl y Celfyddydau
                      Gweithdy Dawns Proffesiynol
                      Cystadleuaeth Warwick
Rhagfyr        Cystsdleuaeth Gaeaf Manceinion
                      Camu plu (Dawns Gymdeithasol)
                      Sesiwn Nadolig a Chymdeithasol)
                      Sesiwn Nadolig a Chymdeithasol
                      Pryd Nadoilg
Ionawr          Cymdeithasol Panto
Chwefror     Cystadleuaeth Blackpool
Mawrth        Varsity (Aber yn erbyn Bangor)             
Ebrill            Cystadleuaeth Gwanwyn Manceinion
                      Pryd Diwedd Blwyddyn
Mehefin       Taith Ddawns I Sbaen 

FAQS

C: A oes angen partner arnaf?

Nid oes angen unrhyw bartner oherwydd byddwch chi'n cael cyfle i ddawnsio gyda phawb.

C: Nid wyf erioed wedi dawnsio o'r blaen; a allaf i ymuno o hyd?
Wrth gwrs, nid oedd gan lawer o'n haelodau unrhyw brofiad blaenorol ac erbyn hyn gallant wibio o amgylch y llawr dawnsio.

C: Beth ddylwn i ei wisgo ar gyfer sesiynau dawns?
Gwisgwch ddillad cyfforddus sy'n caniatáu ichi symud yn rhydd. Nid oes angen esgidiau dawns ar y dechrau, felly gwisgwch sanau yn unig.

 

AUDS CONSTITUTION

AUDS CODE OF CONDUCT

AUDS RISK ASSESSMENT

The club does not own any equipment currently.