CANCELLED - Pen Dinas Hike & Trip to Ridiculously Rich by Alana

Pen Dinas Hike & Trip to Ridiculously Rich by Alana

CANCELLED - Due to COVID 19 restrictions we are not able to run in person events at this time.

More Events

Meditation Monday
25th January
Myfyrdod Dydd Llun
25th January
short desc?
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Annibynnol
25th January
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Hyn
25th January
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Ofalwyr
25th January
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Rhieni
25th January
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Independent Students Meet & Greet
25th January
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Mature Students Meet & Greet
25th January
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Student Carers Meet & Greet
25th January
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Student Parent Meet & Greet
25th January
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576