Product Details

Resilience Skills Workshop 07/05/2020 Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Ref: P10018790

Add to Basket

Price: £0.00
Please login to add items to your basket.
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch 12pm-3pm dydd Mercher 4ydd Mawrth 2020 2pm-5pm dydd Mercher 19eg Mawrth 2020 10am-1pm dydd Mawrth 5ed Mai 2020 2pm-5pm dydd Mercher 6ed Mai 2020 2pm-5pm dydd Iau 7fed Mai 2020 Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws. ************ Resilience Skills Training 12pm-3pm Wednesday 4th March 2020 2pm-5pm Wednesday 19th March 2020 10am-1pm Tuesday 5th May 2020 2pm-5pm Wednesday 6th May 2020 2pm-5pm Thursday 7th May 2020 This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emoti

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576