Product Details

Community Sighted Guide Training 04/12/19 | Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol 04/12/19

Ref: P10018320

Add to Basket

Price: £0.00
Please login to add items to your basket.
Community Sighted Guide Training Wednesday 4th December 2019 1.30pm Thursday 20th February 2020 1.30pm Meeting Room 1, Students’ Union Building A Community Sighted Guide is a member of the General Public who has been trained to safely offer assistance to a person who is blind or visually impaired whilst they are out and about in their normal daily lives or as part of their job. Sighted Guiding is a recognised technique developed by Guide Dogs and RNIB as a way of helping people who are living with sight loss to get around safely. The course is free and requires no time commitment beyond the course, however you may want to progress to the next level to become a My Guide Volunteer. Places are limited to 12 people per session. | Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol Dydd Mercher 4ydd Rhagfyr 2019 1.30pm Dydd Iau 20fed Chwefror 2020 1.30pm Ystafell Gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr Cynorthwyydd Tywys Cymunedol yw aelod o’r cyhoedd sydd wedi cael ei hyfforddi i gynnig cymorth diogel i berson dall neu sydd â nam ar ei olwg, yn ystod eu bywyd bob dydd neu fel rhan o’u swydd. Mae Tywys gan Gynorthwyydd yn dechneg gydnabyddedig a ddatblygwyd gan sefydliad y Cwn Tywys ac RNIB fel ffordd o helpu pobl sydd wedi colli eu golwg i symud o gwmpas y lle’n ddiogel. Ni chodir tâl ar gyfer y cwrs, ac nid oes unrhyw ofynion amser y tu hwnt i’r cwrs ei hun; fodd bynnag, mae’n bosib y byddwch chi am symud ymlaen i’r lefel nesaf a bod yn Wirfoddolwr Tywys. Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i 12 o bobl ar gyfer pob sesiwn.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576