Product Details

Caer 25/04/2020 Chester

Ref: P10017990

Add to Basket

Price: £17.00
Please login to add items to your basket.
Caer Dydd Sadwrn 25ain Ebrill Mae harddwch a hanes Caer yn ei gwneud yn gyrchfan boblogaidd i ymweld â hi. Mae gan y ddinas Amffitheatr Rufeinig fwyaf Prydain, a’r waliau mwyaf cyflawn o amgylch y ddinas, eglwys gadeiriol 1,000 mlwydd oed, rhesi o siopau unigryw 700 oed, a Sw Caer. Gadael Prifysgol Aberystwyth 7.00am Gadael yr Orsaf Fysiau 7.10am Dychwelyd o Gaer 5.30pm Pris £16 - Archebwch docyn ********** Chester Saturday 25th April Chester’s beauty and history makes it a popular destination to visit. The city has Britain’s largest Roman Amphitheatre, the most complete city walls, a 1,000 year old cathedral, 700-year-old unique shopping rows, and Chester Zoo. Depart Aberystwyth University 7.00am Depart Bus Station 7.10am Return from Chester 5.30pm Price £16 - Book a ticket

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576