Product Details

Gwyl y Gaeaf yng Nghaerdydd 23/11/2019 Cardiff Winter Wonderland

Ref: P10017970

Add to Basket

Price: £17.00
Please login to add items to your basket.
Gwyl y Gaeaf yng Nghaerdydd Dydd Sadwrn 23ain Tachwedd Mae gan Wyl y Gaeaf Caerdydd bopeth, gan gynnwys llawr sglefrio iâ dan-do, gweithgareddau tymhorol, stondinau diod a bwyd, i gyd mewn lleoliad dinesig eiconig gyda goleuadau ysblennydd. Gadael Prifysgol Aberystwyth 7.00am Gadael yr Orsaf Fysiau 7.10am Dychwelyd o Gaerdydd 5.30pm Pris £17 - Archebwch docyn * * * * * * * * * * Cardiff Winter Wonderland Saturday 23rd November Cardiff’s Winter Wonderland has everything, including an undercover ice rink, seasonal activities, drink and food stalls, all set against a backdrop of iconic city landmarks and spectacular lights. Depart Aberystwyth University 7.00am Depart Bus Station 7.10am Return from Cardiff 5.30pm Price £17 - Book a ticket

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576