Product Details

Varsity Keller Ticket - Pack Purchaser Price

Ref: P10014830

Add to Basket

Price: £2.50
Please login to add items to your basket.

Wrth brynu Pecyn Cystadleuwyr Farsiti, bydd gennych gyfle unigryw i brynu tocyn ar gyfer y Parti Bierkellar ar ôl y Digwyddiad, am y pris anhygoel o £2.50 (fel arfer mae’n £10.00!) Dewch â'ch derbynneb at Ddesg Derbynfa’r UM ar Ddiwrnod Lansio Stash y Rhyngolgampau (dydd Iau 14eg Mawrth 3pm-5pm) neu unrhyw amser ar ôl hynny i gasglu'ch tocyn. Cofiwch mai dim ond nifer gyfyngedig o’r rhain sydd ar gael, felly gwnewch yn siwr eich bod yn bachu un yn gyflym, oherwydd y tro diwethaf fe werthodd y tocynnau hyn allan. Ar ôl y dyddiad hwn, efallai y byddwn yn cynnig tocynnau Varsity-Kellar i’r rheiny na brynodd Becyn Farsiti, ond am y pris arferol o £10.00, a hynny dim ond os bydd tocynnau ar ôl, gan ein bod ni’n disgwyl iddyn nhw werthu allan yn gyflym!

 

On purchasing a Varsity Competitors Pack, you have exclusive access to purchase a Varsity Bierkellar Afterparty ticket, at the amazing price of just £2.50 (usually £10.00!) Bring your receipt of purchase to the SU Reception Desk on our Varsity Stash Launch Day (Thursday 14th March 3pm-5pm) or any time after this to collect your ticket. These are limited though so make sure to secure yours quick, as last time these tickets sold out. After this date, we may offer Varsity-kellar tickets out to non-Varsity pack purchasers as well, but at for the normal price of £10.00, and only if there are tickets left as we expect a quick sell out!