Noson cyn yr Arholiad...

No ratings yet. Log in to rate.

Noson cyn yr Arholiad

 

Y noson cyn yr arholiad, fel pob tro o'r blaen,

Roedd papurau ar draws pob man, a phawb yn teimlo'r straen.

Yn ysgrifennu nodiadau, gan boeni am y bore,

Eu meddyliau nhw ar chwâl, ond yn gobeithio am y gore.

 

Ond pan ddaeth yn 10 o'r gloch, roedd hynny yn golygu,

Ei bod yn amser gwely; dim mwy o adolygu.

Gwyddai'r myfyriwr hwn nad oedd pwynt bod ar ddihun,

Gan y byddai hynny'n golygu bod yn ddiflas ac yn flin

 

Drannoeth yn yr arholiad, felly penderfynu rhoi pen i lawr

A cheisio cael noson dda o gwsg a deffro pan ddaw'r wawr.

Felly casglodd y papurau, a'u gosod nhw gerllaw,

A pharatoi'n feddyliol am yr hyn a ddaw.

 

Ar ôl cael cinio blasus o lysiau a chig maethlon

Gan obeithio y byddai hynny yn ddigon effeithlon;

Wedi'r cyfan, y peth gorau ar noson cyn ecsam

Yw eistedd i lawr i blatiad o datws, pys a ham!

 

I'r myfyriwr, roedd y dewis yn ddigon plaen,

Byddai pryd o fwyd blasus yn lleihau'r straen.

Felly os ydych chi am fod yn barod, mae'n golygu

Bwyta, gorffwys ac ymlacio, yn ogystal ag adolygu!

 

Molly Longden

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

‘Troi Ty'n Gartref’

Tue 01 May 2018

Ffarwel

Mon 23 Apr 2018

A Fond Farewell

Mon 23 Apr 2018