Rhoi goleuni ar wirfoddolwyr - Beicio Mynydd Aber

No ratings yet. Log in to rate.

Beth ydych chi'n ei wneud fel Clwb?
Rydym yn trefnu teithiau beicio mynydd bob wythnos mewn gwahanol leoliadau yn ardal Aberystwyth yn ogystal â ledled Cymru. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol bob wythnos er mwyn ymlacio tipyn. Rydym yn gwirfoddoli peth o'n hamser i helpu â stiwardio mewn digwyddiadau beicio mynydd, a gynhelir gan ein noddwr, Summit Cycles yn Aber.


Pam ydych chi’n gwirfoddoli?
Mae'n ffordd dda o gyflwyno ein haelodau i'r bechgyn yn y siop feiciau leol, a thrwy wirfoddoli mewn digwyddiadau beicio mynydd, rydyn ni'n gallu rhoi hwb i'n cysylltiadau â beicwyr yn yr ardal leol.


Beth yw’r profiad mwyaf boddhaol ydych chi wedi’i gael fel gwirfoddolwyr?
Gallu chwarae rhan mewn cynnal digwyddiadau llwyddiannus, a gweld faint mae pobl yn mwynhau'r digwyddiadau. Mae dod i adnabod beicwyr MTB uchel eu proffil yn y gymuned leol hefyd yn gyfle gwych.


Sut ydych chi wedi elwa fel gwirfoddolwyr?
Mae wedi rhoi hwb i'n cysylltiadau â'r gymuned feicio mynydd leol ac rydym hefyd yn cael disgownt gan Summit Cycles. Pan fyddwn yn stiwardio mewn digwyddiadau, mae'r clwb yn dod at ei gilydd mewn gwirionedd ac rydym yn mwynhau ein hunain.


Unrhyw ddigwyddiadau ar y gorwel?
Taith i Ddyffryn Dyfi gyda Summit Cycles
Pencampwriaethau Rasio MTB Lawr-allt BUCS

Pwyllgor Cyfredol: Thomas Lancaster, John Mackereth, Jack Prosser, Nathan Hall, James Bale, George Buckley

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576