Canlyniadau: UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Dyma'r drydedd noson wobrwyo, a'r olaf, o'r wythnos; cynhaliwyd ein Gwobrau Addysgu blynyddol, a elwir bellach yn 'Gwobrau UMAber yn Dathlu Staff a Myfyrwyr', ar nos Iau, 26ain Ebrill yn y Neuadd Fawr. Roedd yn gyfle i UMAber ddathlu a diolch i aelodau staff, cynrychiolwyr myfyrwyr, gwirfoddolwyr ac adrannau eithriadol sy'n gwneud Aberystwyth yn wirioneddol wych.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Derbyniwyd 238 o enwebiadau ar gyfer y gwobrau, sydd bellach yn eu 7fed blwyddyn. Roeddent yn amrywio o fyfyrwyr yn enwebu eu darlithwyr i gyd-fyfyrwyr yn enwebu eu cynrychiolwyr academaidd.

Roedd pymtheg o gategorïau yn y gwobrau dysgu eleni, yn cydnabod staff, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr academaidd mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws y brifysgol.

Enillwyr eleni oedd:

 

Gwobr Cam Nesaf

Arwyn Edwards (IBERS)

 

Gwobr Addysgu Arloesol

Val Nolan (English and Creative Writing)

 

Swyddog Gwirfoddol y Flwyddyn

Megan Hatfield (Llanbadarn Campus Officer)

& Ammaara Nalban (BAME Students Officer)

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn

Deborah Kobani (Y Gyfraith)

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn - Ôl-raddedig

Berit Bliesemann de Guevara & Milja Kurki (International Politics)

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn – Israddedig

Simon Payne (IBERs)

 

Gwobr Arwyr yr Etholiad

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies

 

Gwobr Adborth Eithriadol

Alexandros Koutsoukis (International Politics)

 

Mentor y Flwyddyn o blith y Myfyrwyr

Dana Barringham (IBERS)

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn

Rachel Rahman (Psychology)

 

Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg 

James January-McCann (Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd)

 

Myfyriwr Wirfoddolwr y Flwyddyn

Geena Whiteman (School of Business)

 

Aelod Staff Cymorth / Gwasanaeth y Flwyddyn

Stephen Fearn (Physics)

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn

Sabrina Mangham (International Politics)

 

Darlithydd y Flwyddyn

Matthew Jarvis (English and Creative Writing)

 

Adran y Flwyddyn

Mathematics

 

 

Llongyfarchiadau i bawb fu yn rhan o’r digwyddiad mewn unrhyw ffordd, y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer a’r ennillwyr.

Bydd lluniau swyddogol y noson ar gael ar dudalen Facebook UMAberSU yn fuan felly cadwch lygad allan amdanynt a tagiwch eich hun / eich adran yn y lluniau.

 

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576