Canlyniadau - Isetholiadau’r Swyddgion a Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd y Gwanwyn

No ratings yet. Log in to rate.
Isetholiadau’r Swyddgion a Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd y Gwanwyn

Diolch i bawb a gymerodd rhan a llongyfarchiadau i'r enillwyr; edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y flwyddyn i ddod. Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus i'w gwneud yn ymwybodol o’r camau nesaf ac i drefnu hyffordd hyfforddiant.

Mae dadansoddiad llawn o'r pleidleisio ar gael ar gais drwy e-bostio undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Caiff y rolau lle etholwyd Ail-Agor Enwebiadau (RON) eu rhannu gyda'r Adran berthnasol, a chaiff enwebiadau ar gyfer y rolau hyn eu hail-agor yn Etholiadau’r Hydref.

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

Yuyao Wang

 

Swyddog y Myfyrwyr Hyn

Richard Hodgetts

 

Swyddog y Myfyrwyr Ôl-raddedig

Elliot Jordan Sheehy

 

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Cynrychiolydd Marchnata Blwyddyn 2

Teegan Harris

Cynrychiolydd Twristiaeth Blwyddyn 2

James Evans

Cynrychiolydd Cyfrifeg Blwyddyn 2

Carolmarie Chamberlin

Cynrychiolydd Marchnata Blwyddyn 3

Monika Laura Kramarz

Cynrychiolydd Twristiaeth Blwyddyn 3

Kirsty Harrison

Gyfraith a Throseddeg

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 2

Amara Tamblyn

Lauren Pickens

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 3

Emily Harris|

James Watson

Cynrychiolydd Troseddeg Blwyddyn 3

SaoirseLee Davies

Adran Cyfrifiadureg

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 2

Nika Karsanova

Joel Adams

Arsalan Azmi

Huzefa Syed

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 3

Felix Thomas

Cynrychiolydd Blwyddyn mewn Diwydiant

Laura Wilkinson

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 2

Kristiana Dzenite

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 2

Issy Rixon

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg ar Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 2

Alice Tucker

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 3

Kirsty Fairfield

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 3

Natalia Elliot

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Blwyddyn 2

Charlie Pugh

Iwan James Davies

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ffisegol Blwyddyn 2

RON

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ffisegol Blwyddyn 3

Zhang Jinglin

Cynrychiolydd Gwyddorau Amgylcheddol Blwyddyn 3

Lauren Mitchell

Adran Hanes a Hanes Cymru

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 2

Charlie Ieuan Leah

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 2

Mark Marshall

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd ac Anrhydedd Cyfunol Blwyddyn 2

James Young

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 3

Christopher Dale

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 3

Mennamae Thomas|

Adran Mathemateg

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Joel Greenwood

Yr Adran Ieithoedd Modern

Cynrychiolydd Almaeneg  Blwyddyn 2

William Bullock

Cynrychiolydd Ffrangeg Blwyddyn 3

Chantelle Patton-Hallett

Adran Ffiseg

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

Peter McGoldrick

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Frankie Targett

Kate Warren

Julia Hetmanek

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Leandra Craine

Adran Seicoleg

Cynrychiolydd Blwyddyn mewn Diwydiant

Jacob Legg

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

Angela Connor

Celeste Humphreys

Rose Carver

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Megan Leonie Green

Priyasha Das

Hannah Skidmore

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cynrychiolydd Astudiaethau Drama a Theledu Blwyddyn 2

Rachel Barwise

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 2

Marin Beriša

Cynrychiolydd Senograffi a Dylunio Theatr Blwyddyn 2

Jake Christie

Cynrychiolydd Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 3

Harvey Franks

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 3

Alice Henning

 

IBERS

Cynrychiolydd Gwyddorau Anifeiliaid a Dyfrol Blwyddyn 2

Damion-James Foster

Cait Lowe

Cynrychiolydd Bioleg ac Iechyd Blwyddyn 2

Rosedona Williams

Thomas Grehan

Cynrychiolydd Gwyddorau Anifeiliaid a Dyfrol Blwyddyn 3

Helen Hein

Cynrychiolydd Bioleg ac Iechyd Blwyddyn 3

Zoe Jenkins

Ysgol Celf

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

   Emily Brookes

Ysgol Addysg

Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 2

Callan McMahon

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 2

Ffion Taylor

Rebecca Jones

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019