Canlyniadau - Isetholiadau’r Swyddgion a Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd y Gwanwyn

No ratings yet. Log in to rate.
Isetholiadau’r Swyddgion a Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd y Gwanwyn

Diolch i bawb a gymerodd rhan a llongyfarchiadau i'r enillwyr; edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y flwyddyn i ddod. Byddwn yn cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus i'w gwneud yn ymwybodol o’r camau nesaf ac i drefnu hyffordd hyfforddiant.

Mae dadansoddiad llawn o'r pleidleisio ar gael ar gais drwy e-bostio undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Caiff y rolau lle etholwyd Ail-Agor Enwebiadau (RON) eu rhannu gyda'r Adran berthnasol, a chaiff enwebiadau ar gyfer y rolau hyn eu hail-agor yn Etholiadau’r Hydref.

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

Yuyao Wang

 

Swyddog y Myfyrwyr Hyn

Richard Hodgetts

 

Swyddog y Myfyrwyr Ôl-raddedig

Elliot Jordan Sheehy

 

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Cynrychiolydd Marchnata Blwyddyn 2

Teegan Harris

Cynrychiolydd Twristiaeth Blwyddyn 2

James Evans

Cynrychiolydd Cyfrifeg Blwyddyn 2

Carolmarie Chamberlin

Cynrychiolydd Marchnata Blwyddyn 3

Monika Laura Kramarz

Cynrychiolydd Twristiaeth Blwyddyn 3

Kirsty Harrison

Gyfraith a Throseddeg

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 2

Amara Tamblyn

Lauren Pickens

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 3

Emily Harris|

James Watson

Cynrychiolydd Troseddeg Blwyddyn 3

SaoirseLee Davies

Adran Cyfrifiadureg

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 2

Nika Karsanova

Joel Adams

Arsalan Azmi

Huzefa Syed

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 3

Felix Thomas

Cynrychiolydd Blwyddyn mewn Diwydiant

Laura Wilkinson

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 2

Kristiana Dzenite

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 2

Issy Rixon

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg ar Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 2

Alice Tucker

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 3

Kirsty Fairfield

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 3

Natalia Elliot

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Blwyddyn 2

Charlie Pugh

Iwan James Davies

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ffisegol Blwyddyn 2

RON

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ffisegol Blwyddyn 3

Zhang Jinglin

Cynrychiolydd Gwyddorau Amgylcheddol Blwyddyn 3

Lauren Mitchell

Adran Hanes a Hanes Cymru

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 2

Charlie Ieuan Leah

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 2

Mark Marshall

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd ac Anrhydedd Cyfunol Blwyddyn 2

James Young

Cynrychiolydd Cyfrwng Cymraeg Blwyddyn 3

Christopher Dale

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 3

Mennamae Thomas|

Adran Mathemateg

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Joel Greenwood

Yr Adran Ieithoedd Modern

Cynrychiolydd Almaeneg  Blwyddyn 2

William Bullock

Cynrychiolydd Ffrangeg Blwyddyn 3

Chantelle Patton-Hallett

Adran Ffiseg

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

Peter McGoldrick

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Frankie Targett

Kate Warren

Julia Hetmanek

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Leandra Craine

Adran Seicoleg

Cynrychiolydd Blwyddyn mewn Diwydiant

Jacob Legg

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

Angela Connor

Celeste Humphreys

Rose Carver

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Megan Leonie Green

Priyasha Das

Hannah Skidmore

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cynrychiolydd Astudiaethau Drama a Theledu Blwyddyn 2

Rachel Barwise

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 2

Marin Beriša

Cynrychiolydd Senograffi a Dylunio Theatr Blwyddyn 2

Jake Christie

Cynrychiolydd Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 3

Harvey Franks

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 3

Alice Henning

 

IBERS

Cynrychiolydd Gwyddorau Anifeiliaid a Dyfrol Blwyddyn 2

Damion-James Foster

Cait Lowe

Cynrychiolydd Bioleg ac Iechyd Blwyddyn 2

Rosedona Williams

Thomas Grehan

Cynrychiolydd Gwyddorau Anifeiliaid a Dyfrol Blwyddyn 3

Helen Hein

Cynrychiolydd Bioleg ac Iechyd Blwyddyn 3

Zoe Jenkins

Ysgol Celf

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

   Emily Brookes

Ysgol Addysg

Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 2

Callan McMahon

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 2

Ffion Taylor

Rebecca Jones

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.