FEEDBACK

Your Union news

Blog ymgyrch Lleol

Yn ystod y mis Mai mi fydd Ymgyrch LLEOL yn ei anterth. Pwrpas yr ymgyrch yw annog Myfyrwyr i siopa gyda busnesau lleol gan ddangos y buddion o wneud hynny i chi.

 
Lleol campaign blog

During May this year, the LLEOL campaign will be under way. The purpose of the campaign is to encourage students to shop locally, and to show the benefits of doing so.

 
Building a partnership with Hywel Dda University Health Board

Back in 2014, Aber SU council passed a policy which stated a vote of no confidence in Hywel Dda University Health Board, on the grounds that not enough was being done to support students in accessing the local health services.

 
Adeiladu Partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Yn 2014, pasiodd Cyngor UMAber bolisi o ddiffyg hyder ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ar sail y ffaith nad oedd digon yn cael ei wneud i gynorthwyo myfyrwyr i gael mynediad i wasanaethau iechyd lleol.