Cwrdd a Chyfarch y Menywod

Oherwydd y canllawiau COVID-19 presennol, ni fydd mwy na 30 o bobl yn cael dod i'r digwyddiad felly mae archebu tocyn o flaen llaw yn hanfodol. Byddwn yn gofyn i chi ddangos tystiolaeth o brawf llif unffordd negatif (LFT) o fewn 24 cyn y digwyddiad ac i chi wisgo gorchudd wyneb 3 ply oni bai eich bod wedi’ch eithrio. 

Gellir cael profion llif unffordd am ddim oddi wrth dderbynfa’r UM ar y 17fed o Ionawr. 

Ni fydd gwybodaeth bersonol y rhai sy’n dod ond ar gael i nifer gyfyngedig o staff yr UM a cheir ei chadw hyd at 14 diwrnod ar ôl y digwyddiad er mwyn cefnogi Tracio ac Olrhain. 

More Events

Sefyll yn Agor
1st January - 22nd February
Standing Open
1st January - 22nd February
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th January
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th January
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th January
short desc?
Cwrdd â Asynnod Dyfi
25th January
short desc?

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576