Gweithdy Rheoli Pryder

Mae pryder a phanig yn effeithio ar fywydau llawer o bobl o ddydd i ddydd. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymchwilio i effeithiau ac achosion emosiynol a chorfforol pryder. Byddwn hefyd yn edrych ar rai strategaethau a thechnegau sy’n gallu lleihau pryder a’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus i fyw gyda phryder yn llwyddiannus, yn hytrach na dioddef o breeder

 

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#rheoli-pryder

More Events

Gweithdy Rheoli Pryder
1st May
C164, Hugh Owen
Managing Anxiety Workshop
1st May
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th May
0.31, IBERS
Lifestyle Workshop
8th May
0.31, IBERS
Change & Resilience Workshop
15th May
C165, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th May
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th May
C164, Hugh Owen
Managing Anxiety Workshop
15th May
C164, Hugh Owen