Gweithdy Rheoli Pryder

Mae pryder a phanig yn effeithio ar fywydau llawer o bobl o ddydd i ddydd. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymchwilio i effeithiau ac achosion emosiynol a chorfforol pryder. Byddwn hefyd yn edrych ar rai strategaethau a thechnegau sy’n gallu lleihau pryder a’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus i fyw gyda phryder yn llwyddiannus, yn hytrach na dioddef o breeder

 

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#rheoli-pryder

More Events

Stand to be an Academic Rep
16th September - 7th October
Stand Online via the AberSU Website
Big Sale
21st September
AberSU Main Room
We'll be selling lots of nearly-new pots, pans, cutlery, crockery and home ware at discounted prices. Come pick up a bargain for your new home!