Gweithdy Ffordd o Fyw

Nod y gweithdy hwn yw eich gwneud yn ddoethach, yn iachach ac yn fwy cynhyrchiol trwy gyflwyno gwybdoaeth am yr agweddau amrywiol ar fywyd bob dydd a all effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol. Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau i'ch cynorthwyo i wneud dewisiadau buddiol am eich ffordd o fyw sy'n addas i chi.

 

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw

More Events

Gweithdy Rheoli Pryder
1st May
C164, Hugh Owen
Managing Anxiety Workshop
1st May
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th May
0.31, IBERS
Lifestyle Workshop
8th May
0.31, IBERS
Change & Resilience Workshop
15th May
C165, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th May
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th May
C164, Hugh Owen
Managing Anxiety Workshop
15th May
C164, Hugh Owen