Gweithdy Ffordd o Fyw

Nod y gweithdy hwn yw eich gwneud yn ddoethach, yn iachach ac yn fwy cynhyrchiol trwy gyflwyno gwybdoaeth am yr agweddau amrywiol ar fywyd bob dydd a all effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol. Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau i'ch cynorthwyo i wneud dewisiadau buddiol am eich ffordd o fyw sy'n addas i chi.

 

I fwcio lle, ewch i: https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/#ffordd-o-fyw

More Events

Stand to be an Academic Rep
16th September - 7th October
Stand Online via the AberSU Website
Big Sale
21st September
AberSU Main Room
We'll be selling lots of nearly-new pots, pans, cutlery, crockery and home ware at discounted prices. Come pick up a bargain for your new home!